Faptele Apostolilor – capitolul 1

*Teofile – 1.”Dumnezeu” (Theos)  2.”Iubire frateasca” (philos)

-“Iubitor de Dumnezeu”, “prieten a lui Dumnezeu”, “iubit de Dumnezeu”

-prea alesule:(Luca 1:3)-oficial guvernamental roman (FA 23:26;26:25)

*in cea dintai carte a mea – (Luca)  autorul evident al Evangheliei dupa Luca si al Faptelor Apostolilor (Luca 1:1-4 – Fapte 1:1-2)

*tot ce a inceput Isus sa faca si sa invete – In Luca “a inceput”, in Fapte “a continuat” prin Duhul Sfant, prin Biserica.  Obeservati ca lucrarea Domnului a cuprins ambele aspecte: “ sa faca si sa invete“. Nu se rezuma la chestiuni de doctrina, lipsite de elemente practice, nici nu sublima crezul, in favoarea conduitei. Mantuitorul a fost intruchiparea tuturor invataturilor Sale traind in practica tot ce propovaduia!

#PUTEREA EXEMPLULUI PERSONAL -(studiu)

  • Nimeni să nu-ţi dispreţuiască tinereţea, ci fii o pildă pentru credincioşi: în vorbire, în purtare, în dragoste, în credinţă, în curăţie.(1 Timotei 4:12) 

PESCARII CARE NU PESCUIESC – lectura

*de la inceput pana in ziua in care S-a inaltat la cer – sa ramai credincios pana la capat!! (pana ne vom inalta la cer) – Pastreaza ce ai!!

#STATORNICIE – (studiu)

*prin Duhul Sfant – (calauzit,insotit,etc) , prin ( 1.Complementul arata spatiul pe care il strabate sau pe unde patrunde ceva, “Lumina trece prin geam”. 2. Introduce un complement circumstantial instrumental, “Cu ajutorul, pe calea, utilizand”).                  prin-cu ajutorul Duhului Sfant….Biserica se inmultea, se faceau semne si minuni, Evanghelia se raspandea tot mai mult..

-In pasajul  din Fapte 1:2, observam ca poruncile Domnului erau date”prin Duhul”. De aceea au avut si impact in inimile uceniciilor de atunci si a miilor de dupa.

..continuare…

 

Faptele Apostolilor – Introducere

“Cristos este tema, biserica este mijlocul iar Duhul este puterea.”(W. Graham Scroggie)

I. Locul unic în Canon

Faptele Apostolilor este singura istorie inspirată a bisericii şi singura istorie a bisericii primare, care parcurge începuturile credinţei. Toate celelalte istorii se mulţumesc să se inspire din această lucrare a doctorului Luca, adăugând elemente personale şi multe speculaţii. Fără această carte pierderea noastră ar fi iremediabilă. Ar fi însemnat să facem un salt extraordinar de la Evanghelii la Epistole. Căror adunări de credincioşi li se adresează această carte şi cum s-au constituit ele? Fapte răspunde la aceste întrebări şi la multe altele, constituind o punte de legătură nu numai între viaţa lui Cristos şi viaţa cristo-centrică propovăduită de Epistole, ci şi o verigă de legătură între iudaism şi creştinism, între Lege şi Har. Or, tocmai aici rezidă una din dificultăţile de căpetenie, în interpretarea cărţii Faptelor Apostolilor, anume în lărgirea treptată a orizontului, de la mica mişcare iudaică concentrată în jurul Ierusalimului la credinţa de proporţii mondiale care a pătruns în însăşi inima capitalei imperiului roman.

II. Autorul

Autorul evangheliei după Luca şi al Faptelor Apostolilor este unul şi acelaşi, doctorul Luca, fapt recunoscut aproape unanim de cercetători. Dacă a treia evanghelie a fost redactată de Luca, atunci şi Fapte a fost redactată tot de el, şi vice versa (compara Luca 1:3 – Fapte 1:1)

III. Data

Dacă în cazul altor cărţi ale Scripturii data nu contează prea mult, în cazul Faptelor Apostolilor ea are mare importanţă, întrucât avem de a face cu o istorie a bisericii – de altfel, cu prima sa istorie. Cartea Fapte parcurge o perioada de aproximativ 33 de ani ( anii 30 -63), urmand sa fie redactata de doctorul Luca aproximativ in  anul 63-64 după Hristos.

IV. Fondul cărţii şi temele principale
.
Faptele Apostolilor e o carte plină de dinamism, în care predomină acţiunea. În ea îl vedem pe Duhul Sfânt la lucru, formând biserica, umplând-o de putere şi lărgindu-i aria de acţiune. Este relatarea minunată a Suveranului Duh, Care se foloseşte de instrumente foarte neverosimile, învingând obstacole formidabile, folosind metode foarte neconvenţionale, pentru a obţine rezultate cu totul neaşteptate.
Fapte continuă firul naraţiunii din punctul unde se termină Evangheliile, purtându-ne apoi de-a lungul dramaticei perioade a zbuciumaţilor ani de la începutul existenţei bisericii. Este cronica unei perioade de mare tranziţie când biserica Noului Testament s-a eliberat de fâşiile mortuare ale iudaismului, etalându-şi caracterul distinctiv al noii părtaşii în cadrul căreia şi Neamurile, şi iudeii sunt una în Cristos. Din această cauza Fapte a fost numită, pe bună dreptate, istoria „înţărcării lui Isaac”
Parcurgându-i antrenantele pagini, suntem cuprinşi parcă de un fior sfânt de profundă spiritualitate, prezent ori de câte ori îl întâlnim pe Dumnezeu la lucru. În acelaşi timp, sesizăm şi tensiunile care se manifestă când păcatul şi Satan caută să se opună lucrării lui Dumnezeu, încercând s-o zădărnicească.
În primele douăsprezece capitole apostolul Petru ocupă un rol central, reliefând propovăduirea sa neînfricată către naţiunea Israel. De la capitolul 13 întâietatea este preluată de apostolul Pavel, neobositul, inspiratul şi binecuvântatul apostol al Neamurilor.
Cartea Fapte parcurge o perioadă de aproximativ treizeci şi trei de ani. J. G. Phillips a remarcat faptul că în nici o altă perioadă a istoriei omenirii „nu a zdruncinat un mănunchi de oameni obişnuiţi lumea atât de mult, încât să-i determine pe duşmanii lor să spună cu lacrimi de ciudă în ochi că oamenii aceştia “au întors lumea pe dos!”
.
V. Schita generală ( Fapte 1:8 : “Ci voi veţi primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi până la marginile pământului.”)
.
     A. Marturie în Ierusalim (capitolul 1-7)
     B. Marturie în Iudeea şi Samaria (capitolul 8-9)
     C. Marturie pana la marginile pamantului (capitolul 9-28)
 .
VI.  Schiţa Carţii
I. BISERICA LA IERUSALIM (cap 1-7)
A. Domnul făgăduieşte Duhul (cap. 1:1-5)
B. Mandatul dat de Domnul apostolilor, la înălţarea Sa la cer (cap. 1:1-5)
C. Ucenicii aşteaptă la Ierusalim, în rugăciune (cap. 1:12-26)
D. Ziua Cincizecimii şi naşterea Bisericii (cap. 2:1 -47).
E. Vindecarea ologului şi cuvântarea lui Petru către poporul Israel (cap. 3:1-26)
F. Începutul prigoanelor şi dezvoltarea Bisericii (cap. 4:1-7:60)
II. BISERICA ÎN IUDEEA ŞI SAMARIA (cap. 8:1-9:31)
A. Misiunea lui Filip în Samaria (cap. 8:1-25)
B. Filip şi eunucul etiopian (cap. 8:26-40)
C. Convertirea lui Saul din Tars (cap. 9:1-31)
III. BISERICA PÂNĂ LA MARGINILE PĂMÂNTULUI (cap. 9:32-28:31)
A. Petru propovăduieşte Evanghelia la Neamuri (cap. 9:32-11:18)
B. Sădirea bisericii din Antiohia (cap. 11:19-30)
C. Prigoana dezlănţuită de Irod şi moartea acestuia (cap. 12:1-23)
D. Prima călătorie misionară a lui Pavel: Galatia (cap. 12:24-14:28)
E: Conciliul de la Ierusalim (cap. 15:1-35)
F. A doua călătorie misionară a lui Pavel: Asia Mică şi Grecia (cap. 15:36-18:22)
G. A treia călătorie misionară a lui Pavel: Asia Mică şi Grecia (cap. 18:23-21:26)
H. Arestarea lui Pavel şi procesele sale (cap. 21:27-26:32)
I. Călătoria lui Pavel la Roma şi naufragiul (cap. 27:1-28:16)
J. Arestul la domiciliu al lui Pavel şi mărturia data iudeilor din Roma (cap. 28:17-31)