Nepocăința neamurilor!

“Nepocăința Iudeilor.”

Mă gândeam la acest titlu pus primei părți din Romani capitolul 2, ce bine s-ar potrivi în zilele noastre la noi, neamurile … (NEPOCĂINȚA NEAMURILOR)!!!.

Noi neamurile… care am ajuns la cunoaşterea lui Dumnezeu, generațile noastre care deja cresc într-o cultură creştină ( mă refer în Biserici ), noi care de mici suntem duşi la adunare şi ascultăm poate zilnic Cuvântul lui Dumnezeu, având posibilitatea în orice moment să ascultăm o predică, o cântare, poate ne bizuim pe o moralitate a noastră, o cunoaştere despre Dumnezeu care am dobândit-o fie din familie, fie de la adunare, fie descoperită personal, am devenit atât de obişnuiți şi seci în ce priveşte jertfirea!! (vezi Romani 2:17-20).

Vedem în Matei 8:11,12 cum Domnul le zice iudeilor că mulți vor venii de la răsărit şi de la apus( adică noi neamurile ) şi fii Împărăției( iudeii ) vor fi scoşi afară. Ioan capitolul 1 scrie ca El a venit la AI SĂI dar ei nu l-au primit .

…un cuvânt greu rostit de Domnul:

“Matei 21:31b – Şi Isus le-a zis: „Adevărat vă spun că vameşii şi curvele merg înaintea voastră în Împărăţia lui Dumnezeu.
Matei, 21:32 – Fiindcă Ioan a venit la voi umblând în calea neprihănirii, şi nu l-aţi crezut. Dar vameşii şi curvele l-au crezut: şi, măcar că aţi văzut lucrul acesta, nu v-aţi căit, în urmă, ca să-l credeţi.”

Să luăm  invers lucrurile …..acum noi (neamurile convertite) care ne-am făcut părtaşi firii dumnezeieşti şi am gustat din plinătatea bunătății Domnului suntem numiți “fii ai Împărăției” . (vezi Romani 11:24, Ioan 1:12)…iar păgânii, oamenii necredincioşi fac parte din categoria “neamurilor”. Ceea ce văd eu că se întămplă în zilele noastre e că am devenit si noi ls fel ca iudeii. Aum că suntem fii credem că avem toate drepturile (aşa cum credeau si ei) şi datorită acestei gândiri stricate am devenit nepăsători şi leneşi în ce priveşte daruirea, jertfirea, bazându-ne că am fost o dată mântuiți dar uitând cuvântul care spune că doar cei ce v-or biruii până la capăt v-or fi mâtuiți! (vezi Apocalipsa 3:21)

In fine sa avem mare grijă noi, care suntem numiți “fii ai Împărăței” să nu fim prinşi în lațul în care au fost prinşi iudeii ( al lenevirii spirituale)!! Să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu că ne-a dat dreptul să fim copii ai Lui, şi să facem voia Domnului cu frică şi cutremur până la venirea Lui!  Amin!